Tuesday, 28 January 2014

Methi Laddu

Methi laddu are specially made for new moms. Methi which have property to increase the breast milk supply and fighting infection. After delivery, new mom needs high nutritive value  and calorie food to recover from child birth effort. Methi laddu fulfills all needs. In cold weather, they gives us more energy. We make these laddus once in every winter.  This is a authentic recipe, which is followed by my granny, mom and me.  Ingredients :

 • Methi powder- 250 gm
 • Fine semolina (suji/rava)- 1 kg
 • Dry coconut, grated - 250 gm
 • Jaggery, grated - 1 kg
 • Garden cress seeds (halim, aliv)- 100 gm
 • Edible gum (dink, gond)- 300 gm
 • Nutmeg powder- 1 tbsp
 • Poppy seeds (khas-khas)- 20 gm
 • Almonds- 100 gm
 • Dry dates (kharik)- 100 gm
 • Pure ghee (sajuk tup) - approx. 500 gm 
 • Water- 2 cups 

Method :
 • Rub with hands ¼ cup of ghee to fenugreek powder and keep them atleast 2 days.
 • Roast rava with 3-4 tbsp ghee till its well roasted and aroma starts coming out. 
 • Roast halim with 1 tsp ghee till its well roasted and aroma starts coming out. 
 • Dry roast khas-khas and keep aside.
 • Dry roast grated coconut till it turns light brown. You may crush with hand or use as it is. Keep aside. 
 • Heat ghee in a wok, fry dink till  it puffs up. Crush with hands. Keep aside. 
 • Remove the seeds of dates and cut into small pieces. 
 • Fry for a minute almonds and dry dates one by one in same above ghee. Let them cool. Crush coarsely with mortar and pestle or with the help of grinder. 
 • Mix all above mentioned roasted ingredients together in big plate or bowl. Add nutmeg powder and mix well. Keep aside. 
 • Heat 1 tbsp ghee in the heavy bottom wok. Add jaggery and water. Let it melt on low to medium flame, stir continuously. Allow to bubble, but do not overcook, the ladoos will become hard. The syrup would be 2 string (don tari pak).
 • Mix above dry mixture in a jaggery syrup. With a wide strong spatula, turn mixture over and over. 
 • When mixture will completely blended, rub little ghee on palm and roll laddus. Do not cool this mixture otherwise you can not roll these laddus.
 • Cool to room temperature. Store in airtight container.

मेथीचे लाडू
साहित्य:
 • मेथी पीठ/पुड - २५० ग्रॅम (बाजारात मिळते)
 • बारीक रवा- १ किलो
 • सुके खोबरे, किसुन - २५० ग्रॅम
 • गूळ, चिरून- १ किलो
 • हलीम/हळीव/अहळीव- १०० ग्रॅम
 • डिंक- ३०० ग्रॅम
 • जायफळ पुड- १ टेबलस्पून 
 • खसखस- २० ग्रॅम
 • बदाम - १०० ग्रॅम
 • खारीक- १०० ग्रॅम
 • साजुक तूप- साधारण ५०० ग्रॅम
 • पाणी- २ कप

कृती:

 • मेथी पीठात  १/४ कप तूप घाला व हाताने चोळून चोळून व्यवस्थित एकत्र करा आणि ते किमान २ दिवस तसेच ठेवा. मात्र रोज एकदातरी ते पीठ चोळावे.  
 • २ ते ८ दिवसानंतर लाडू करायला घ्या. रवा निवडून घ्या. 
 • कढईत ३-४ टेबलस्पून तूप घालुन रवा खमंग भाजा. बाजुला ताटात काढून ठेवा.  
 • त्यानंतर १ टिस्पून तूप घालुन हलीम खमंग भाजा. बाजुला ताटात काढून ठेवा.  
 • त्यानंतर खसखस खमंग भाजा. बाजुला ताटात काढून ठेवा.  
 • त्यानंतर किसलेले सुके खोबरे तांबूस रंग येईपर्यंत चुरचुरीत भाजून घ्या. भाजल्यावर हाताने थोडेसे चुरा. बाजुला ताटात काढून ठेवा. 
 • त्यानंतर कढईत तूप गरम करून, डिंक फुलेपर्यंत तळा. थंड झाल्यावर हाताने थोडेसे चुरा. बाजुला ताटात काढून ठेवा. 
 • खारकांच्या बिया काढून टाका व त्याचे छोटे छोटे करा.  
 • त्यानंतर त्याच तूपात बदाम आणि खारका तळा. थंड झाल्यावर खलबत्त्यात भरडसर कुटा किंवा मिक्सरवर भरड दळा.   
 • मोठ्या परातीत वरील भाजलेले सर्व साहित्य एकत्र करावे. जायफळ पूड घालावी आणि चांगले मिक्स करावे. बाजूला ठेवा.
 • जाड बुडाच्या कढईत किंव्हा पातेल्यात १ टेबलस्पून तूप गरम करावे. गूळ आणि पाणी घालावे. मध्यम आचेवर सतत ढवळत रहावे. गुल वितळुन हळुहळू पाक उकळायला लागेल. २ तारी पाक व्हायला हवा. आच कमी करा. पाक जास्त शिजला तर लाडू कडक होतात.  
 • पाक उकळायला लागला की लगेच त्यात परातीतील कोरडे मिश्रण त्यात टाकावे. चांगल्या मजबूत चमच्याने ढवळुन सर्व पटापट व्यवस्थित एकत्र करावे. 
 • थोडावेळ सतत ढवळत रहावे. सगळ छान एकजीव झाल पाहिजे. 
 •  गॅस बंद करून पातेले खाली उतरवा. हाताला जरासं तूप चोळुन पटापट लाडू वळा. हे मिश्रण थंड होण्याआधीच लाडू वळा. नंतर मिश्रण कडक होऊन लाडू वळले जात नाहीत. (मंद गॅस वाट जड तवा ठेवून त्यावर पातेले ठेवले, तर मिश्रण गरम रहाते.) 
 • पूर्णपणे थंड झाल्यावर लाडू डब्यात भरून ठेवा.

टीपा: 
 • काजू घातले तरी चालतील. बदामाप्रमाणेच काजू तुपात टाळून कुटून घ्यावेत. काजू घातले तर लाडू अधिक रुचकर बनतात. पण काजू आरोग्यास फारसे उपयुक्त नसल्याने टाळावे.   
 • २ तारी पाक म्हणजे चमच्याने थोडासा पाक काढून किंचित थंड करून दोन बोटाच्या चिमटीत धरून पाहावा. पाक बोटाला चिकट लागतो आणि बोटं लांब केल्यावर २ ते अधिक तारा दिसतात. (पाक जास्त शिजून १ तरी होईल. तरमग लाडू दगडासारखे कडक होतील.)   
 • थंडीत रोज सकाळी १ लाडू खाणे चांगले असते.  

No comments:

Post a Comment

Your feedback is valuable. Keep supporting and loving for ever .....!