Monday, 14 July 2014

Khoya Modak

Make these quick, easy and delicious Khoya Modaks and make happy to Ganpati bappa and your family.
Ingredients:

 • Crumbed or grated khoya (mava/khava)- 1 cup 
 • Sugar- ½ to ¾ cup 
 • Mix dryfruits, crushed- 2 tbsp (optional) 
 • Cardamom (elaichi) powder- ½ tsp 
 • Desi ghee (for grease the modak moulds)- as required 

Method:
 • Combine the khoya and sugar in a heavy bottomed pan and cook on a low flame, stirring continuously till the sugar dissolves and the khoya starts melt. 
 • Stir continuously till the mixture thickens and begins to leave the sides of the pan. After 15-20 minutes, moisture has completely evaporated. 
 • Remove from the flame, add the cardamom powder and mix well. Allow it to cool. 
 • Shape into even sized rounds and give the shape of modak using a modak mould.

खव्याचे मोदक


साहित्य :
 • खवा/मावा - १ कप 
 • बारीक साखर- १/२ ते ३/४ कप 
 • वेलची पूड- १/२ टीस्पुन 
 • साजूक तूप- मोदकाच्या मोल्डला लावण्यासाठी  

कृती :

 • खवा मळून घेवून त्यात साखर मिसळावी .
 • जाड बुडाचे पातेले किंव्हा नॉन-स्टिक प्यान घेवून त्यात खवा घालून मंद गॅस वर ढवळत राहावे. साखर पूर्ण विरघळेल आणि खवा पातळ होऊ लागेल.  
 • मधून मधून गोळी होत आली का पहावी, गोळी करताना मावा बोटाला चिकटता कामा नये. गोळी झाली कि गॅस बंद करून पातेले खाली उतरावे. 
 • वेलची पूड घालावी व नीट मिक्स करावे.  
 • मावा थंड होवू दयावा.
 • छोटे मोदकाचे मोल्ड बाजारात मिळतात. त्यात थोडेसे तूप लावून खवा दाबून भरावा. 
 • अश्या प्रकारे सर्व मोदक करून घ्यावेत.    

1 comment:

Your feedback is valuable. Keep supporting and loving for ever .....!