Tuesday, 23 September 2014

Corn Upma

Corn Upma is a variation of the original upma recipe. It is a healthy breakfast dish filled with the goodness of corn. This is very popular in Indore (MP).
Ingredients:

 • Corn Cobs/maize (I used sweet corns)- 4 nos. 
 • Green Chillies, chopped- 4 to 5 
 • Ginger, grated or minced- 1 tsp (optional) 
 • Mustard Seeds- 1 tsp 
 • Turmeric Powder- ½ tsp 
 • Hing- ¼ 
 • Curry leaves- 1 string 
 • Oil- 3 to 4 tbsp 
 • Salt- to taste 
 • Fresh Coconut, scraped- as required for garnishing 
 • Coriander leaves, finely chopped- a handful 
 • Lemon wedges- for serving 
 • Nylon Sev- as required for garnishing (Suggestion) 


Method:
1. Grate the corns and set aside. If you using corn kernels, grind them without water into a coarse pulp/paste. 

2. Heat oil in a non-stick pan. Add the mustard seeds and let them splutter.
3. Then add chopped green chillies, curry leaves, grated ginger, turmeric powder, hing and stir for a few seconds.
4. Now add the grated corn and mix.
5. Saute for a while.
6. Add the salt to it and mix well.
7. Cover the pan with a lid and let it cook on a low flame for 10 min.
8. The mixture thickens, reduces and separates from pan edge. It means upama is now done. 

9. Turn off the flame and some chopped coriander and mix well. 
10. Garnish with grated coconut, coriander leaves and lemon wedges. 
11. Serve hot. 

Notes:

 • I used here American sweet corns. But you can use Indian white corns also. American sweet corn are soft and juicy means they contain more moisture. Hence they are easy to cook. Indian white corns are hard, dry and not easy to cook. So you have to use ¼ of milk to cook them. Add milk in the grated corn or paste.
 • Indian white corns are not sweet so you can add pinch of sugar.
मक्याचा उपमा
  साहित्य: 
  • मक्याची कणसे (मी स्वीट कॉर्न वापरले आहेत) - ४ नग
  • हिरव्या मिरच्या, तुकडे करून -४ ते ५ 
  • आले, किसलेले- १ टिस्पून
  • मोहरी -१ टिस्पून 
  • हळद - १/२ टिस्पून 
  • हिंग -१/४ टिस्पून 
  • कढीपत्ता- १ डहाळी 
  • तेल- ३ ते ४ टेबलस्पून  
  • मीठ- चवीनुसार
  • ओले खोबरे,खवलेले - आवश्यकतेनुसार सजावटीसाठी 
  • कोथिंबीर, बारीक चिरून- एक मूठभर
  • लिंबू - आवश्यकतेनुसार 
  • नायलॉन शेव - सजावटीसाठी 

  कृती: 
  • मक्याची कणसे किसून घ्यावीत. दाणे वापरत असल्यास, पाणी न भरड वाटून घ्यावे. फूड प्रोसेसरमध्ये छान भरडता येते. 
  • नॉन -स्टिक कढईत तेल तापवावे. मोहोरी घालून तडतडली की चिरलेली हिरवी मिरची, कढीपत्ता, किसलेले आले, हळद, हिंग घालून फोडणी करावी.  
  • मक्याचा किस घालून परतावा. त्यात मीठ घालून चांगले मिक्स करावे. मीठ बेतानेच घालावे.  कारण कीस नंतर आळतो.  
  • झाकण ठेवून १० मिनिटे  मंद आचेवर शिजू द्यावे. 
  • मिश्रण घट्ट होईल आणि पॅनच्या कडेने सुटू लागेल. याचा अर्थ उपमा शिजला आहे.  
  • बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून चांगले मिक्स करा. झाकून ठेवा.  
  •  गॅस बंद करा.  
  • ओले खोबरे आणि कोथिंबीर पेरून लिंबाच्या फोडी सोबत गरमागरम वाढा. 

  टिपा: 
  • मी इथे अमेरिकन स्वीट कॉर्न वापरले आहेत. पण आपण भारतीय पांढरा कॉर्न वापरू शकता. 
  • अमेरिकन स्वीट कॉर्न मऊ व रसाळ असतात. म्हणजे त्यात पाण्याचा अंश जास्त असतो. त्यामुळे ते शिजायला सोपे असतात. 
  • भारतीय पांढरे कॉर्न कडक आणि कोरडे असतात त्यामुळे शिजायला सोपे नसतात. म्हणून त्यांना शिजवण्यासाठी १/४ कप  दूध वापरावे. 
  • भारतीय पांढरे मके अगोड असतात त्यामुळे आपण चिमूटभर साखर घालू शकता.  

   No comments:

   Post a Comment

   Your feedback is valuable. Keep supporting and loving for ever .....!