Thursday, 16 October 2014

Shankarpali

Shankarpali is a crisp, flaky, Diwali sweet snack from Maharashtra.


Ingredients:
 • Refined flour (Maida)- 500 gm 
 • Fine Semolina/mahin rava - 100 gm (½ cup) 
 • Milk-1 cup 
 • Sugar- 1 cup 
 • Vegetable ghee (dalada) or Refined Sunflower oil- ½ cup 
 • Salt- a pinch 
 • Vegetable ghee (dalada) or Refined Sunflower oil- for frying, as required 

Method:

 • Mix semolina, ghee, sugar, salt and milk in a pan and heat it till the sugar melts and the mixture starts boiling. Stir continuously to avoid lumps. Turn the heat off. This mixture looks like "kheer". Keep aside. 
 • Sieve maida and add above mixture in maida. 
 • Mix well and knead to nice and stiff dough. If it is going very hard to knead, sprinkle or spray some water or milk or knead with wet hand. 
 • Keep it covered the dough for 1-2 hours. 
 • Knead this dough again. If it is going very hard to knead, cut into small pieces of dough and knead in food-processor. 
 • Now the consistency of the dough should be such that you should be able to roll it. 
 • Divide the dough in equal parts, roll it, into round shape like a chapati but not too thin. No need to dusting. 
 • Cut it with a fancy cutter or knife into small squares. 
 • Heat oil, in a kadhai. Fry in oil, on low to medium heat, till you get golden brown colour. 
 • Allow to cool. Store in air tight container.


शंकरपाळी
साहित्य : 
 • मैदा- ५०० ग्रॅम 
 • बारीक रवा- १०० ग्रॅम (१ वाटी) 
 • दुध- १ कप (दीड वाटी) 
 • साखर- १ कप (सव्वा वाटी) 
 • वनस्पती तूप किंव्हा रिफाइंड सनफ़्लॉवर तेल- अर्धा कप (१ वाटी) 
 • मीठ- चिमुटभर 
 • वनस्पती तूप किंव्हा रिफाइंड सनफ़्लॉवर तेल- तळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार 

कृती:

 • एका पातेल्यामध्ये रवा, दुध, साखर व तूप एकत्र करून गरम करण्यास ठेवावे. त्यात चिमुटभर मीठ घालावे. सतत हलवावे नाहीतर गुठळ्या होतील. या मिश्रणाला उकळी आली की गॅस बंद करावा. मिश्रण पेजेसारखे (खिरीसारखे) दिसेल. 
 • मैदा परातीत चाळून घ्यावा. मधे खड्डा करून वरील मिश्रण त्यात ओतावे. हळू हळू कणिक मळून घ्यावी. घट्ट कणिक मळावी. मळण्यास फारच घट्ट वाटत असेल तर अगदी थोडेसे पाणी किंव्हा दुध शिंपडावे आणि मळून घ्यावे किंव्हा पाण्याच्या हाताने मळावी. 
 • कणिक तयार झाली की ती १-२ तास झाकून ठेवावी. त्यामुळे कणिक लाटण्यायोग्य सैल होते. 
 • आता ही कणिक पुन्हा थोडी मळून घ्यावी. मळण्यास फारच घट्ट वाटत असेल तर कणकेचे छोटे छोटे तुकडे करून फूड-प्रोसेसर मध्ये फिरवुन घ्यावेत. (आमच्याकडे पाट्यावर कुटून घेतात म्हणजे कणिक सैल होते.) 
 • मग या कणकेचे मोठे गोळे करून ते चपातीप्रमाणे जाडसर लाटून घ्यावेत. हि चपाती फार जाड नको आणि फार पातळही नको. लाटण्यासाठी वरून मैदा लावण्याची आवश्यकता नाही. 
 • कातण्याने किंवा सुरीने या लाटलेल्या पोळीचे चौकोनी तुकडे करावेत. या शंकरपाळ्या एका ताटामध्ये काढून घ्याव्यात. झालेल्या शंकरपाळ्या आणि कणिक फडक्याने झाकून ठेवावे. 
 • सगळ्या कणकेच्या शंकरपाळ्या तयार झाल्या की भरपूर तेलामध्ये थोड्या थोड्या शंकरपाळ्या सोडून सोनेरी रंगावर मंद ते मध्यम आचेवर तळून घ्याव्यात. प्रखर(मोठ्या) आचेवर तळल्या तर बाहेरून करपतात आणि आतून कच्च्या राहतात. त्यामुळे नंतर मऊ पडतात. 
 • जोडीला दुसरे कुणी असेल एकाने लाटाव्यात, एकाने तळाव्यात . 

No comments:

Post a Comment

Your feedback is valuable. Keep supporting and loving for ever .....!